Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

V červenom štíte pod dvoma zlatými hviezdami skrížená zlatá biskupská berla a zlatý dvojitý kríž na dlhej žrdi, to všetko prekryté zlatou, striebrom lemovanou mitrou a zdola plytko ovenčené dvoma zlatými bezostými, dolu prekríženými klasmi.

    

Komentár: Hovoriaci a zamestnanecký symbol, ktorý je zároveň atribútom patróna Ostrihomského arcibiskupstva. Motív biskupa - sv. Vojtecha - je doložený od r. 1615. Heraldicky zjednodušený bol r. 1803.

Dátum prijatia: 01.12.1995

Číslo uznesenia: OZ - 5/b/95

Signatúra HR SR: B-35/95

Autori: Ladislav Vrtel, Ladislav Čisárik

Zdroj: http://ives.minv.sk/heraldreg/wp_detail.aspx?ID=3127

 

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top