Počas neprítomnosti zastupuje starostu obce, volí ho obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce, spravidla na celé funkčné obdobie. Je poslancom obecného zastupiteľstva.. Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať určuje starosta obce.
Zástupcom starostu obce Biskupice je Ing. Tibor TÓTH.

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Go to Top